UZDEVUMS:
Izstrādāt vieglu, mobilu, ātri saliekamu izstāžu stendu velosipēdu eksponēšanai. 
 
RISINĀJUMS:
Stenda konstrukciju veido vienādi segmenti, kuri savā starpā savienojas veidojot ažūru, izturīgu 
konstrukciju. Stenda ideja ir attīstīta no Borisa Krutika izstrādātā kartona stenda. Konstrukcija tika modificēta, lai veidotu nepieciešamo stilistiku kā arī tika ieviesti jauni konstruktīvi segmenti funkcionalitātes paplašināšanai.
 
PASŪTĪTĀJS: Erenpreiss Original, SIA
DIZAINS: Kaspars Endols
IZSTRĀDE: Studio Vulgaris
IZGATAVOŠANA: Studio Vulgaris 2014